Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flygelskolan Idrott år 4-5

Skapad 2015-12-07 08:45 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Det viktigaste med varje lektion på idrott & hälsa är att du ska få röra på dig så mycket som möjligt och ha roligt tillsammans med andra. Du kommer bland annat att få prova på redskap, olika bollsporter och lekar både i lag- och individuella aktiviteter både inomhus och utomhus. Du ska känna glädje efter lektionen för att du fått röra på dig tillsammans med andra!

Innehåll

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

Du kommer att få prova på enskilt och i grupp;

- olika bollsporter genom olika övningar och få prova på att spela matcher

- olika lekar

- gymnastik med redskap

- dans och rörelse till musik

- uppvärmning och stretching för att förebygga skador

- friidrott

- styrke- och konditionsträning

- att orientera i både bekanta miljöer

Du kommer få möjlighet att öva och visa färdigheter gällande dina simkunskaper under ett eller fler tillfällen under vårterminen.

Mål

Att kunna delta i lekar, bollspel och andra fysiska rörelser

Att kunna simma 200m varav 50m i ryggläge

Att  kunna orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av karta

Att samarbeta i grupp

Att kunna förebygga skador med hjälp av uppvärmning och stretching

Arbetssätt

Du arbetar enskilt, i små och stora grupper

Vi är både inomhus och utomhus

 

Redovisningsform

Genom att aktivt delta i de olika aktiviteterna

Bedömning

Jag bedömer:

att du kan delta i lekar,spel och andra fysiska rörelser

att du kan simma 200m varav 50 m i ryggläge

att du kan visa hur man förebygger skador genom uppvärmning och stretching

att du kan med viss säkerhet orientera med  karta i närmiljön

att du kan samarbeta i grupp

Reflektion

Hur tycker du din egen insats är?

Är det något du känner att du vill utveckla på idrotten?

 

Lärarens del

Övergripande mål och riktlinjer

Undervisningens inriktning. Citat från Lgr 11 kap 2

Syfte

Citat från kursplanerna Lgr 11 kap 3

Här kan du som lärare hämta begrepp från kursplanerna i olika ämnen under rubriken SYFTE. I kursplanerna finns det ett antal satser som beskriver de långsiktiga målen ("strecksatserna"). Glöm inte att också titta på de övergripande målen som finns i kap 2 Lgr 11

Centralt innehåll

Citat från kursplanerna Lgr 11 kap 3

Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner - Centralt Innehåll

Kunskapskrav

Citat från kursplanerna Lgr-11 kap 3

Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner - KUNSKAPSKRAV

Uppgifter

 • IKT Möte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Kunskapstabell åk 4-6 Idrott och hälsa

Ej uppnått
Ej arbetat med
Delta & anpassa rörelser
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Simma
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Anpassa aktiviteter ute
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientera sig
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Förebygga skador
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer vid vatten
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: