Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala, lyssna, skriva och förstå engelska

Skapad 2015-12-08 12:43 i Långavekaskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Engelska

kunskaper i engelska ökar dina möjligheter att kommunicera med människor från andra länder. Det ger också möjlighet att förstå olika sammanhang där engelska talas.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Vi arbetar med läromedlet Magic och med utgångspunkt i texterna arbetar vi med att lyssna och förstå, läsa, dramatisera och skriva.

Vi utökar vårt ordförråd genom att lära in ord, både muntligt och skriftligt.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Bedömning - vad och hur

Vad:

Vi utgår från en engelsk text och:

-läser

-översätter

-resonerar och jämför engelska uttryck med svenska

-diskuterar innehåll

- skriver och gör uppgifter till texten

-dramatiserar texten

-tränar ord

-pratar engelska i små grupper om ett givet ämne

 

Hur:

Jag bedömer om du kan:

Förstå innehållet i de olika texterna och hur du på engelska kan redogöra för innehållet.

Använda någon strategi för att tillägna dig texten.

Om du kan formulera dig skriftligt med ord och meningar på ett enkelt enkelt och begripligt sätt

Om du kan formulera dig muntligt med ord och meningar på ett enkelt och begripligt sätt och använda en strategi när inte orden räcker till.

Om du kan förstå det väsentliga innehållet i tydligt talad engelska. 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med läromedlet Magic med tillhörande webb-del.

Vi dramatiserar texter

Vi använder Ipad för att spela in dramatiseringarna 

Vi samtalar i smågrupper om ett givet ämne 

Vi gör skrivuppgifter till texterna.

Vi ser på filmer på engelska 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: