Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 2

Skapad 2015-12-08 16:13 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 2 Engelska
...

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

2. Kursplanemål:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

3. Konkretiserade mål:

 1. ELEVDEL/VH-DEL
 • Du ska utveckla din förmåga att:

 

Kunna förstå  tydligt talad engelska i lugnt tempo och  engelskan i enklare meningar.

agera utifrån instruktioner

kunna formulera sig begripligt muntligt

uttrycka dig enkelt  med ord,  fraser och meningar.

 

 

 

 
Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

4. Bedömning:

ELEVDEL/VH-DEL

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 

Kunna förstå  tydligt talad engelska i lugnt tempo och  engelskan i enklare meningar.

Agera utifrån instruktioner.

Kunna formulera dig i tal.

Uttrycka dig enkelt med ord, fraser och meningar.

 

 

 

5. Undervisning:

I arbetet med engelska  kommer du att få träna in nya ord och uttryck inom olika ämnensområden. 

Du kommer med hjälp av olika övningar tillsammans med dina klasskompisar träna dig i olika samtal. Du kommer att delta i lekar, göra presentationer kring ämnen vi arbetat med och se på och diskutera enklare filmer på engelska.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: