Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2015-12-08 16:15 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Fysik

"Not only does a smile cost less than electricity, it also brightens your day." -Unknown

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Både i naturen och samhället finns det mycket som har med elektricitet att göra. Det kan vara saker som åskan eller stötar man får när man tar i bilhandtaget. Alla har vi nytta av elektricitet i vardagslivet. Därför är det viktigt att känna till ord och begrepp, risker samt hur saker och ting hänger ihop inom området. 

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Undervisning och arbetsformer

Ni kommer

 • se film om elektricitet 
 • läsa olika typer av texter
 • få kunskap om aktuella ord och begrepp 
 • utföra experiment
 • diskutera och samtala kring risker med elektricitet 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • utföra och redovisa experiment
 • att förstå och använda dig av aktuella ord och begrepp
 • förstå risker med elektricitet 

Detta gör jag 

 • fortlöpande i samband med samtal och diskussioner 
 • genom dina redovisningar och experiment i Keynote
 • i samband med en avslutande bedömningsuppgift

Kopplingar till läroplan

 • Fy  A 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  A 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Fy  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: