Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2015-12-08 19:29 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Vi ska sortera mängder efter olika kriterier som t ex längd, antal eller form. Vi gör en frekvenstabell om hur mycket det finns av varje. Sedan ska resultatet visas i stapeldiagram.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att arbeta med statistik under  drygt en vecka.
Du ska få
- samla, sortera och anteckna data med streck, tabeller och stapeldiagram.
- visa ditt stapeldiagram på aktivboarden och berätta om det för dina kamrater.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Bedömning

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram.

Bedömningen görs då du redovisar för dina kamrater.

Matriser

Ma
Statistik

Stapeldiagram

Kommunikationsförmåga
Du kan till viss del berätta om hur du har gjort din undersökning.
Du kan berätta om hur du har gjort din undersökning.
Begreppslig förmåga
Du kan till viss del avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Du kan avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: