Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - demokrati

Skapad 2015-12-08 21:10 i Kristinedalskolan Stenungsund
Vi lär oss vad demokrati är och hur en demokrati fungerar. Vi ställer oss frågan: Vem bestämmer?
Grundskola 4 Samhällskunskap
Vi lär oss vad demokrati är och hur en demokrati fungerar.

Vi ställer oss frågan: Vem bestämmer? Vi följer valrörelsen och valet 2018. Vi lär oss vad riksdagen och regeringen har för uppgifter, vilka våra riksdagspartier är och lite om vad de tycker.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll

 

Så här gör vi:

 • Vi jobbar med UR:s material ”Vem bestämmer?”; ser filmerna, diskuterar frågor kring demokrati utifrån dessa filmer samt gör olika värderings- och gruppövningar i anslutning till dessa. Vi lär oss om de svenska riksdagspartierna genom spel, filmer på Lilla Aktuellt och faktatexter.
 • Vi funderar tillsammans på hur våra klassråd ska fungera och på vad bl.a.  medbestämmande, inflytande, rättigheter och skyldigheter kan betyda.
 • Vi tar reda på vad riksdag och regering gör. Vi läser och ser på GR Utbildnings filmer.
 • Vi följer vad som händer i omvärlden, samtalar kring nyheter och kopplar det till frågor om demokrati och mänskliga rättigheter (Lilla Aktuellt).

Detta bedöms:

 • elevens kunskaper om de svenska riksdagspartierna (partiets namn, symbol, partiledare samt något kort om ideologi,
 • elevens kunskap och förståelse för hur vår svenska demokrati fungerar, med partier, rösträtt, yttrandefrihet, val samt vem som bildar regering och vad riksdag och regering har för olika uppdrag i vårt land,
 • elevens kunskap och förståelse för vikten av demokrati och hur det kan vara i länder där demokratin inte fungerar eller där det råder diktatur,
 • elevens förståelse för sin egen möjlighet att påverka, genom t.ex. klassråd och elevråd samt elevens förmåga att resonera kring sina egna möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

 

Bedömning sker:

 • genom diskussioner i klassen,
 • genom ett prov i slutet av arbetsområdet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: