Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 15 och vt 16 åk 7 Svenska Ett hål om dagen NS

Skapad 2015-12-09 17:13 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Det här arbetsområdet utgår från boken Ett hål om dagen av Louis Sachar.

Innehåll

Ett hål om dagen ht 14 och vt 15

Mål för elev

Du ska läsa boken Ett hål om dagen.

Du ska arbeta med olika roller i en bokcirkel och diskutera boken.

Du ska skriva ett boktips.

Du ska redovisa ditt boktips i form av en film.

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Genomförande

Vi läser boken Ett hål om dagen. Vi har läsläxa varje vecka.

Varje vecka samlas bokcirkeln och redovisar de uppgifter medlemmarna förberett samt diskuterar veckans frågeställning. Diskussionen om frågeställningen spelas in och lämnas till Nils.

När vi har läst klart boken ser vi filmatiseringen Holes.

Sedan skriver vi ett boktips om boken. Innan vi börjar skriva går vi igenom boktipsets typiska drag (handlingsreferat, omdöme osv).

Vi filmar våra boktips.

Bedömning

Se bedömningsmatrisen nedan.

Kursplanemål

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Matriser

Sv
Jä ht 15 och vt 16 åk 7 Svenska Ett hål om dagen NS

Boktips

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Handling
Du berättar enkelt om bokens handling.
Du berättar om bokens handling och har valt ut det viktigaste.
Du berättar om bokens handling och har valt ut det viktigaste. Någon som inte har läst boken får en god uppfattning om innehållet.
Huvudpersonerna
Du berättar enkelt om huvudpersonerna.
Du berättar om huvudpersonerna med fokus på deras karaktär och egenskaper.
Du berättar om huvudpersonerna med fokus på deras karaktär och egenskaper och ger exempel ur boken som stöder din beskrivning.
Omdöme
Du ger ett omdöme med en enkel motivering.
Du ger ett omdöme och motiverar med exempel ur boken.
Du resonerar om bokens kvaliteter och motiverar med exempel ur boken.
Struktur
Ditt boktips är sammanhängande och begripligt.
Ditt boktips är sammanhängande och har en tydlig struktur.
Ditt boktips är sammanhängande och välstrukturerat. De olika delarna bildar tillsammans en naturlig helhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: