Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 åk 8 Sv Filmanalys Återkomsten NS

Skapad 2015-12-09 17:22 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska

Filmanalys av filmen Återkomsten.

Innehåll

Mål för elev

Du ska göra en filmanalys på filmen Återkomsten efter instruktion i form av en keynote med inspelad berättarröst.

 

Innehåll

Vilket innehåll som avses. Lyft text ur centralt innehåll i Lgr 11 och klistra in här. Specificera texten vid behov.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Genomförande

Vi går igenom hur man gör en filmanalys.

Vi ser filmen Återkomsten.

Du gör en filmanalys efter instruktion i form av en keynote med inspelad berättarröst.

Kursplanemål

Lyft mål/strecksatser ur syftestexten i Lgr 11 som varit utgångspunkt för ”Mål för elev” och klistra in här.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Matriser

Sv
Jä vt 16 åk 8 Sv Filmanalys Återkomsten NS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du har med många "innehållsrutor" från instruktionen.
Du har med många "innehållsrutor" från instruktionen. En del av dina resonemang är utvecklade.
Du har med många "innehållsrutor" från instruktionen. Dina resonemang är utvecklade.
Struktur
Filmanalysen är sammanhängande och begriplig.
Filmanalysen är väl sammanhängande med tydlig struktur.
Filmanalysen är väl sammanhängande och välstrukturerad.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är utvecklat, till exempel genom att vara varierat.
Ordvalet är välutvecklat, till exempel genom att vara varierat, träffande och specifikt.
Kommunikation
Du talar tydligt och i lagom tempo.
Du talar tydligt och i lagom tempo. Du presenterar det som sägs på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: