Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA, Instruktion, läsa,skriva, söka, redovisa

Skapad 2015-12-09 20:05 i Gemensamt i Falun Falun
Utifrån genrepedagogik kommer vi att träna förmågan att läsa och se hur en instruerande text är uppbyggd, strategier för hur enkla tydliga instruerande text ser ut. Sedan jobba med att skriva en egen instruerande text. Slutligen muntligt och skriftligt ge och få instruktioner av kamrater samt ge feedback till kamrater. Tillhörande matris är uppbygg utifrån förmågorna.
Grundskola 4 – 6 Svenska

Utifrån enkla instruerande texter som kompliteras med bilder kommer eleverna att få öva sin förmåga att sig att följa skriftliga instruktioner. Sedan se den språkliga uppbyggnaden med korta enkla uppmanande meningar samt förmågan att analysera valet av verb som passar information. Under arbetsprocessen och redovisning visa sin förmåga att kommunisera och använda relevanta begrepp. Den metakognitiva förmågan kommer eleven i diskussioner under arbetet samt utvärderingen att få visa genom ex. generalisera, göra om eller skapa ny kunskap utifrån vad de lärt sig under arbetet.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Uppgifter

 • Skriva instruktioner

Matriser

Sv
Skriva instruktion bedömningsmatris

Når en eller få grundläggande kunskaper
Du kan med mycket stöd besvara enstaka frågor som ex. vilket och vad. Eleven når ej kunskapskraven för årskursen
Grundläggande kunskaper
Du kan svara fåordigt och kort svara på frågor vilket var, vad och hur frågor ,ev. med visst stöd /eller med stöd av vuxen
Breda kunskaper
Du kan beskriva kort med enkla ordval på frågorna vilket, var vad och hur frågor . Kan kort besvara ”vad tror du” frågor
Breda och djupa kunskaper
Du kan beskriva utförligt vilket, var, vad, hur och varför frågor. Kan beskrivande besvara ”vad tror du” frågor. Kan förklara varför frågor
Hantera information
Förmågan att söka, sortera och strukturera information.
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan med stöd av vuxen följa en uppläst /muntlig och bildstöd enkel instruktion. Kan med stöd samtala om strukturen i en enkel instruktion,
Du kan själv följa en enkel skriftlig och muntlig instruktion. Kan ge exempel på struktur för att skriva en instruktion
Du kan själv följa en skriftlig och muntlig instruktion samt kan ge exempel på struktur för en instruktion samt sorter ut verb som är lämpliga. .
Du kan själv följa skriftliga och muntliga instruktion samt kan ge ett par exempel på strukturer för instruktioner. Kan sortera
Analysförmåga
Förmågan att jämföra, se likheter - olikheter och konsekvens tänkande
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan med vuxet stöd med ledande frågor och/eller bildstöd jämför två instruktion och ge ett exempel på någon likhet /skillnad.
Du kan med enkla beskrivningar jämföra två instruktioner och ge exempel på både likheter och skillnader. Du kan ge förslag på
Du kan jämföra minst två instruktioner och se likheter och skillnader. Du kan ge kamratfeedback på en instruktion.
Du kan utförligt jämföra instruktioner. Du kan ge förklaringar på fördela/ nackdelar med en instruktion text och bild.
Begreppsförmågan
Förmågan att förstå och använda relevanta begrepp
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan med stöd av vuxen använda ett eller få begrepp inom det område din Instruktion är. Du kan med stöd förstå och förklara ett begrepp.
Du kan använda några enkla begrepp inom det område som din instruktion beskriver. Du använder begrepp i samtal.
Du kan använda begrepp inom det område som din instruktion beskriver. Du kan förklara begreppen på ett tydligt sätt.
Du kan välja ut flera begrepp inom det område som din instruktion beskriver. Du använder på ett relevant sätt i din instruktion. och förstår begreppen som du använder i din instruktion
Kommunikativ förmåga
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan med vuxet stöd samtala om en instruktions utformning. Du kan med få och enkla ord delta i samtal i en liten grupp. Du kan med stöd rita/välja bilder till en instruktion.
Du kan med enkla ord delta i samtal om instruktioner i liten grupp. Du kan ge fåordig kamratfeedback om en instruktion. Du kan skriva en enkel instruktion. Du kan själv eller med lite stöd välja rita/välja bilder till din instruktion.
Du är aktiv i samtal om instruktioners utformning. Du kan ge kamratfeedback. Du kan själv rita/välja bilder till din instruktion. Du kan skriva och strukturera din instruktion.
Du är aktiv i samtal och diskussioner. Du kan ge utförlig kamratfeedback. Du kan själv rita/skriv bilder och skriva och strukturera en instruktion med ett utvecklat språk.
Metakognitiv förmåga
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan med ledande frågor och vuxet stöd fåordigt ge muntligt förslag på när du kan ha användning av kunskapen om att skriva en instruktion hemma/ elevens intresseområde
Du kan med stöd fåordig ge muntligt exempel på egna tankat om hur du kan använda kunskapen om att skriva en instruktion. Det kan var hemma/eget intresse.
Du kan ge exempel på egna tankar om hur en bra instruktion bör struktureras. Du kan ge förslag var/när det är bra med instruktioner.(dra slutsatser) , Ge förslag på hur en instruktion kan förbättras.
Du kan använda dina kunskaper genom att du kan se typiska drag för en instruktion (generalisera). Du kan diskutera och ge utförligt förslag på hur en instruktion kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: