Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönstersömnad Joggingbxor/Hoody år 8 Vt - 16

Skapad 2015-12-10 10:27 i Ekhagaskolan Mölndals Stad
I slöjden denna termin skall du som elev själv välja ett arbete och arbetsområde med textil, detta arbete skall sträva mot att nå högre kunskapskrav.
Grundskola 8 – 9 Slöjd
Lära sig att sy efter mönster

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

I slöjden denna termin skall du som elev få lära dig att sy ett klädesplagg utifrån ett mönster, de mönster du får välja mellan är joggingbyxor och en hoody.

För att detta ska bli tydlig ska du göra en planering, föra loggbok och avsluta med en skriftlig redovisning där du utvärderar och redogör för ditt arbete. 

Förslag till planering att tänka på:

  • rita en skiss och formge ditt klädesplagg.
  • använda ett befintligt mönster, omarbeta eller designa ett eget.
  • välja rätt mönsterstorlek utifrån dina kroppsmått.
  • rita mönster samt förstå dess information i form av symboler, förkortningar, trådrakspilar osv.
  • resurssnålt placera ut mönsterdelar på tyg, nåla, markera och klippa ut med sömsmån.
  • följa en arbetsbeskrivning och förstå ritade bilder, sömnads ord och begrepp när du syr.
  • välja och kombinera olika material, färger, redskap och tekniker som behövs vid de olika momenten.
  • framställa ett funktionsenligt klädesplagg.

Loggbok: Skriv ett par rader, meningar eller stödord t ex. efter varje lektion, under tiden du arbetar, efter varannan lektion eller då du anser att det finns något att skriva om det du arbetar med. Komplettera gärna med bilder eller skisser på det du arbetar med. Spara även eventuella ”prover” som du gör under arbetets gång och sätt in i loggboken.

Redovisning: Skriv ca en A4 sida och utvärdera det du gjort. Från din idé till din färdiga produkt. Frågorna du skall besvara:

Hur blev det? Lösning på eventuella problem? Vilka verktyg redskap har du andvänt? Vad finns det för tradition/design/trend som man kopplat till ditt slöjdföremål? Hållbar utveckling- hur har du tänkt kring miljön? Materialval? Noggrannhet/kvalitet?  Skriv och berätta varför det blev som det blev och fundera på om du skulle kunnat ha gjort på något annat sätt i stället. Använd dig av din planering och loggbok för att göra en så bra och genomtänkt redovisning som möjligt.

Bedömning i matris sker först när arbetet slutförts, tänk på att ett arbete inte är slutfört förrän alla delar är klara, även dokumentation och värdering.
Se mer här nedan.

Uppgifter

  • Slöjd - Jonna

  • Slöjd - Jonna

Matriser

Sl
Slöjd kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Användande av utrustning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Framställa slöjdföremål
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Val av tillvägagångssätt och motivering
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Utvecklande av idéer
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinerande av material och hantverkstekniker
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Arbetsprocess
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Slöjdspecifika begrepp - samband mellan form, funktion och kvalité
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd- specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremåls uttryck
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: