Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår plats i Universum

Skapad 2015-12-10 11:00 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Fysik
Har du någonsin legat på rygg på gräsmattan och tittat upp i himlen? Har du funderat över vad som finns högt där ovanför molnen? Har du funderat över om det är vi på jorden eller solen som rör sig? Har du undrat hur någon kan veta något om det vi inte ser? Har du känt den hissnande känslan av att den där himlen aldrig tar slut?

Dessa frågor och några till ska vi försöka ta reda på mer om.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • du ska kunna beskriva hur himlakropparna rör sig i rymden i förhållande till varandra
 • du ska kunna resonera om hur dag, natt, månader och år uppkommer.
 • du ska kunna berätta om upptäckter inom astronomi och vad de betytt för människan

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Bedömning - vad och hur

Du bedöms i hur väl du:

 • beskriver himlakropparnas rörelser i förhållande till varandra.(tydligt, använder fysikaliska begrepp och namn).
 • resonerar om hur dag, natt, månad och årstider uppkommer.
 • berättar om upptäckter inom astronomi och vilken betydelse det fått för människan. 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  A 6
  Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
 • Fy  A 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Undervisning och arbetsformer

Ni kommer att få möjlighet att:

 • Läsa faktatexter och diskutera innehållet
 • Arbeta med uppgifter till texterna
 • Se på program och resonera kring innehållet
 • Bygga modeller
 • Experimentera
 • Söka information på Ipad

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Människan i rymden och användningen av satelliter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: