Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kerstin och Helenas Ellära år 4, 15/16 KJ

Skapad 2015-12-10 17:22 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Eleverna ska under vintern 2015/2016 lära sig om el samt experimentera med lampor och batterier. De kommer också att få möta olika typer av energikällor.
Grundskola 4 Fysik
...

Innehåll

Syfte

Arbetet med ellära syftar till att eleverna ska utveckla sin kunskap om hur man genom enkla experiment kan studera elektricitetens egenskaper samt om hur elektriciteten kom att förändra livet för människorna i ett historiskt perspektiv. 

Mål för elev

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Innehåll

Vi ska studera elektricitetens egenskaper och lära oss faror och möjligheter. Vi kommer att prata om olika typer av elektricitet och förstå lite mer om elektrisk ström, batterier och glödlampor. 

Vi ska träna oss i att planera, genomföra och utvärdera undersökningar.

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Genomförande/Aktiviteter

Vi kommer att ha genomgångar tillsammans, göra enkla undersökningar såväl i stor grupp som i par eller liten grupp och dokumentera våra undersökningar.

 1. Läraren introducerar området med att visa flera experiment kring statisk elektricitet, t ex ballong och hår, colaburk och petflaska
 2. Vad leder ström? Undersökning av olika material och dess elektriska egenskaper. Redovisa i tabellform
 3. Elektriska kretsar - "Få lampan att lysa" Sex enkla experiment att utföra två och två. 
 4. Titta på "Skurt och elektriciteten" och samtala om hur blir det el i uttaget? Energikällor, jämför i tabellform för och nackdelar. 
 5. Tillverka ditt egna frågespel. Material: kartong, påsklämmor, tunn plastad kabeltråd, 6 frågor
 6. Elektriciteten i historien. Hur var det att leva utan el? Vad skulle du sakna mest om du inte hade ström? Läs s. 94-95 i ”Boken om fysik”
 7. Goda råd vid åskväder. 
 8. Vi tittar på ”Superhemligt: Tjuvlarmsbuset - vad leder ström?", "Alice i energilandet; fem olika korta filmer" via SLI

Begrepp: elektron, laddning, statisk elektricitet, elektrisk ström, elektrisk spänning, sluten och öppen krets, Volt, + och -pol, 

Bedömning

Vi tittar på hur du arbetar praktiskt samt hur du dokumenterar ditt arbete.

Vi avslutar arbetsområdet med några frågor, "Kan du det här?". För att kunna förbereda dig hemma på självstudiedagen den 21 januari kommer du att få ett häfte med några korta texter att läsa på. 

Ingen ytterligare bedömning kommer att ske.

 

Koppling till kunskapskraven

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Fy  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Fy  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
 • Fy  E 6
  Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
 • Fy  E 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: