👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik/Kemi åk 4

Skapad 2015-12-11 18:02 i Valboskolan 4-6 Färgelanda
Generell pedagogisk planering
Grundskola 4 Fysik Kemi

Vi jobbar med att utveckla följande förmågor enligt Lgr 11: - använda kunskaper i fysik/kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle - genomföra systematiska undersökningar i fysik/kemi - använda fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysiska/kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Innehåll

Under läsåret 2016/17 jobbar vi med följande moment:

I nedanstående moment jobbar vi på följande sätt: Gemensam läsning/filmvisning, diskussion, reflektion och individuellt arbete kring frågor runt det aktuella temat. I samband med undersökningar/experiment/laborationer, tränar vi på att skriva labbrapporter på ett riktigt sätt.

Grundämnen - Vad är ett grundämne?, Atomers och molekylers uppbyggnad, Olika material, Vart tar allting vägen?

Vatten - Vad är vatten egentligen?, Vattnets olika former (fast-flytande-gas), Hur man använde is och ånga förr i tiden, Hur kan stora fartyg flyta?, Ytspänning

Fast, flytande eller gas? - Olika ämnen i olika faser, olika smältpunkter, Vad är en gas?

Blandningar och lösningar - Hur skiljer man ämnen åt?, Vattenlösliga ämnen, Lösa fläckar

Syror och baser - Surt/Basiskt, Farliga ämnen hemma

Magnetism - Vad är magnetism?, Permanenta magneter/Elektriska magneter, Magnetiska upptäckter