Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2015-12-14 10:30 i Gemensamt i Västerås Västerås Stad
Arbete med Geometrimoment i syfte att repetera och förankra matematik kunskaper.
Grundskola 6 – 7 Matematik
Det finns många olika moment inom begreppet Geometri.

Under denna period kommer vi att arbeta med:

- olika tvådimensionella objekt, lära oss namnen på dessa samt vilka egenskaper de besitter.

- konstruktion av olika tvådimensionella objekt.

- enkel förstoring och förminskning

- beräkna omkrets och area av rektangel, kvadrat och triangel.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Kunskapskrav för betyg E i slutet av år 9.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Metod:

Under 5 veckor kommer vi att gemensamt och enskilt arbeta med de olika geometrimomenten. Detta arbete kommer att ske på tisdags- och fredagslektionerna. Under onsdagen/torsdagen kommer vi att repetera taluppfattning samt arbeta med problemlösning. 

Läxa kommer att ges från tisdag till fredag.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: