Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma - decimaltal åk 6

Skapad 2015-12-14 13:38 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Arbetsområde där vi jobbar med decimaltal.
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

 

Mål för detta arbetsområde

Du ska bli säker på att:

 • storleksordna decimaltal
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • räkna med kort division

Undervisningens innehåll och arbetsmetoder

För att du ska nå målen för området kommer vi att arbeta med:

 • gemensamma genomgångar
 • gruppuppgifter där problemlösning är i fokus - vi tittar på olika strategier och uttrycksformer
 • färdighetsträning i matteboken
 • spel - tärningsspel och göra egna Kahoots
 • aktivt lärrum

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur säker du är på målen för arbetsområdet.

 

Här kan du läsa vad som står om ämnet i läroplanen.

Ur Centralt innehåll

 

Ur Syfte i ämnet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: