Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnläsarna åk 4

Skapad 2015-12-14 14:34 i Västra Karups skola Båstad
En läsande klass år 4
Grundskola 4 Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Vi ska under detta arbetsområde lära oss hur vi använder läsförståelsestrategier för att bli bättre läsare och få mer glädje av de texter vi läser. Vi kommer att utgå ifrån materialet "En läsande klass" och arbeta med olika slags texter. Vi kommer under arbetets gång att bekanta oss med de olika strategierna spågumman, detektiven, reportern, cowboyen och konstnären.

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

SYFTE

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa.

I mötet med olika typer av texter // ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika
källor.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

- Genom att läsa olika slags texter gemensamt och individuellt och därefter diskutera innehållet i dem.

- genom presentationer av de olika läsförmågorna.

- genom att reflektera kring de olika förmågorna muntligt i grupp, men också skriftligt i exempelvis Google Docs.

- genom att göra olika typer av läsförståelseuppgifter både i vår bok Simsalabim, men även på arbetsblad och uppgifter tillhörande Klubbenboken som vi läser.

 

Arbetssätt och bedömning

Vi arbetar med detta genom lärarledda lektioner, filmvisning, gemensamma samtal och eget arbete. Du visar vad du lär/lärt dig genom att du aktivt deltar i textsamtal och visar att du förstår de skriftliga arbetsuppgifter (arbetsblad) du arbetar med.

Detta ska du kunna:

Du ska kunna använda de fem olika läsförståelsestrategierna när du läser
olika typer av text:
att förutsäga (Spågumman)
att ställa frågor (Reportern)
att reda ut oklarheter (Detektiven)
att sammanfatta (Cowboyen)
att se inre bilder (Konstnären)
Du ska kunna berätta om innehållet i texten muntligt.
Du ska kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

Uppgifter

 • Läsläxa v 16

 • Läsläxa vecka 17

 • Skriv en instruerande text

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: