Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna - vinter, Året

Skapad 2015-12-14 16:34 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 1 SO (år 1-3) Matematik NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med årstiden vinter och se hur djur och växter har det. Vi studerar vintertecken i vår närmiljö.

Det är nytt år och vi lär oss hur året är uppbyggt och delas in. Vi sjunger och dramatiserar sånger med anknytning till temat.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att se samband i naturen och hur människor, djur och växter påverkas och övervintrar. Du tränar på din förmåga att framställa och läsa av ett diagram. Träna på att förstå hur religioner påverkar seder och bruk.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Bedömning - vad och hur

Du ska lära dig:

 • Vilka årstider vi har
 • Veckodagarna
 • Din födelsedag
 • Vad vintern kan betyda för människor och djur, hur några djur övervintrar
 • Känna till några traditioner och högtider som infaller under vintermånaderna
 • Ha kännedom om begrepp som t ex veckodag, månad, vinter, advent, Lucia, Jesus
 • att enkelt beskriva vad snö är
 • känna igen några fåglar som man kan se på vintern

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv i sånger, samtal och diskussioner i klassrummet och när vi är ute i skogen.

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • NO   3
  Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
  I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3
  Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
 • SO   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Undervisning och arbetsformer

 • Vi lär oss årstiderna och beskriver dem genom inlärningsmusikalen Årstiderna. Vi sjunger och rabblar månaderna och veckodagarna.
 • Vi utforskar naturen i skogen och dokumenterar ibland det vi upptäcker.
 • Vi ser på film.
 • Vi gör en gemensam plansch som beskriver året som en cirkel.
 • Vi lär oss spår av djur i snö
 • Vi pratar om högtider som infaller under årstiden
 • vi gör nyårsraketer
 • Vi skriver några enkla faktatexter om fåglar.
 • Vi gör ett stapeldiagram över våra födelsedagar

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: