Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden år 4

Skapad 2015-12-15 13:10 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 4 SO (år 1-3) Samhällsorienterande ämnen Bild Historia Religionskunskap

"Historien flyter inte fram i en stor flod utan i många små bäckar." Alberto Moravia

Innehåll

Syfte (LGR 11)

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Sv  1-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Undervisning

Du kommer att:

Arbeta med att läsa och ta till dig faktatexter i historiaboken och ur andra källor.

Sammanfatta faktatexter och plocka ut viktig fakta.

Få lyssna till genomgångar och berättelser om vikingatiden.

Se filmer om vikingatiden.

Göra bilduppgifter med anknytning till Vikingatiden.

Lyssna till berättelser ur den nordiska mytologin som vi sedan diskuterar .

Jobba utifrån givna frågeställningar till aktuellt område, i smågrupper och helklass, muntligt och skriftligt. 

I smågrupper få dramatisera en tidsresa tillbaka till Vikingatiden där en reporter intervjuar människor från den tiden. Presenteras som film i Imovie. 

Att i ett manusskript (kopplat till dramat) få beskriva typiska begrepp för vikingatiden.  

 

 

 

 

 

 

Bedömning

Du bedöms i din förmåga att kunna:

* att beskriva samband mellan tidsperioder t ex jämföra vikingatid med nutid.

* använda historiska begrepp och ord som t ex träl, plundringståg m.fl.

* känna till några berättelser från fornnordisk religion samt kunna beskriva        kristendomens betydelse när den infördes till Sverige.

* använda olika typer av källor och resonera källkritiskt när du gör egna presentationer.

 

 

Avsnitt 5

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: