Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2015-12-15 14:16 i Hertingsskolan Falkenberg
Ett arbete där vår värdegrund står i fokus.
Grundskola 4 Religionskunskap
I diskussioner utifrån filmer och texter kommer vi arbeta kring olika etiska och moraliska frågor.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom att möta andra barns tankar om livet, och utifrån dessa diskutera och göra uppgifter får möjlighet att fundera över empatiska förmågor (känna av) och empatiska förståelse (förstå vad andra känner). 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att resonera och argumentera om vardagliga moraliska frågor, samt hur du använder för området relevanta ord och begrepp.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att få kunskap om och utveckla förståelse för:

  • några etiska begrepp
  • att resonera och argumentera
  • reflektera över sig själv och andra

Genom:

  • film (Berätta för mig)
  • diskussioner i stor och liten grupp
  • läsa olika texter
  • gruppövningar

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: