Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min rätt - Allas rätt?

Skapad 2015-12-15 18:22 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Detta är ett arbetsområde som i en inledning diskuterar barnets sociala miljö samt olika samlevnadsformer. Vi diskuterar även vilka rättigheter och skyldigheter man har i samhället. Vi kommer under senare delen av perioden att landa i de mänskliga rättigheterna med störst fokus på FN:s Barnkonvention.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Arbetsområdet kommer att introduceras med elevnära diskussioner kring barns sociala miljöer samt olika samlevnadsformer för att sedan landa i frågeställningen Vilka rättigheter och skyldigheter har man?

För att alla på vår jord ska få ett bra, rättvist och värdefullt liv beslutade FN 1948 att införa de Mänskliga rättigheterna. 1989 kompletterades de med Barnkonventionen som ska garantera att barn inte utsätts för kränkningar, våld eller annan illa behandling samt ger dem rättighet till frihet, trygghet och andra viktiga värden.

Vi ska under en period arbeta med dessa viktiga rättigheter! Ni ska få lyssna till lärarledda genomgångar, läsa texter och ha gruppdiskussioner. Arbetet kommer avslutas med en gruppuppgift om hur ni skulle bestämma om ni hamnade på en öde ö.

Innehåll

Mål med arbetsområdet:

Att få kunskaper om betydelsen av begreppet familj förr och nu samt vilka sociala skyddsnät som finns för barn i olika livssituationer.
Att ha grundläggande kunskaper om FN, Unicef och deras arbete.
Att veta vad Barnkonventionens artiklar innebär. 
Att få se och jämföra skillnader i levnadsvillkor för barn i Sverige och i olika delar av världen.
Att utveckla din förmåga att lyssna, delta i diskussioner och föra samtalet vidare.
Att du ska få träna på att argumentera och stå för dina åsikter.

Hur vi ska arbeta:

Du kommer att få lärarledda genomgångar.
Du kommer att få delta i diskussioner.
Du kommer att få göra Värderingsövningar för att ta ställning till vad du själv tycker i olika frågor.
Du kommer att få läsa texter.
Du kommer att få vara med som deltagare i det interaktiva spelet "I stormens öga" som är ett spel om barns rättigheter.

Detta kommer att bedömas:

Dina kunskaper om de mänskliga rättigheterna.
Hur du kan resonera kring Barnkonventionens innehåll. 
Din aktivitet och bidrag i de diskussioner vi har.

Så här kommer bedömningen att ske:

Du kommer att få skriva en argumenterande text där du tar ställning och resonerar kring Barnkonventionens innehåll, vilka artiklar du tycker är viktigast och varför. 
Bedömning kommer att ske under diskussioner i mindre och större grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Min rätt - Allas rätt?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera
Eleven kan ännu inte värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underyggda argument.
Redogöra
Eleven kan ännu inte redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och inte heller ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: