Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att må bra

Skapad 2015-12-16 08:59 i Drottninghögsskolan Helsingborg
Cirkusprojekt Hållbarhetsprojekt Kropp och hälsa
Grundskola 5 Samhällskunskap Svenska som andraspråk Kemi Svenska Biologi Musik Bild
Genom projektet utvecklar eleverna sin förmåga till eget skapande. Vi kommer att arbeta ämnesöverskridande och låta cirkusen vara en del av vårt innovationsprojekt. Vi använder oss av den genrepedagogiska modellen. Eleverna ska få möjlighet att känna glädje över att göra framsteg och övervinna svårigheter. Detta kommer att stärka självkänslan och främja hälsan.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Övergripande mål

 • Att pröva och utveckla olika uttrycksformer såsom drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form.
 • Att förvärva nya kunskaper
 • Att ha modet att stå för goda värderingar.

Avsnitt 3

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: