Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2015-12-17 13:14 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk

Nu är det dags för ett nytt moment som fokuserar på läsförståelse. Vi ska arbeta en längre tid med litteraturhistoria. Vi kommer att arbeta på flera olika sätt. Vi kommer lära oss grundläggande saker om varje epok/tidsperiod men även läsa (och skriva om) utvalda delar av verk från 2100 f.kr. fram till idag.

Innehåll

Två förmågor som (fortfarande) gör dig till en utmärkt läsare

7 EPOKER: Från utrid till idag

Så här bedöms du på momentet:

Matriser

Sv SvA
Litteraturhistoria

Förmågor som bedöms främst genom lektionsarbete och det ni skriver i ert skrivhäfte.

F
E
C
A
Läsförmåga
Du har inte uppnått kraven för E på denna förmåga.
(Sv/SvA) Du har visat att du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
(Sv/SvA) Du har visat att du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
(Sv/SvA) Du har visat att du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Du har inte uppnått kraven för E på denna förmåga.
(Sv/SvA) Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
(Sv/SvA) Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
(Sv/SvA) Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera
Du har inte uppnått kraven för E på denna förmåga.
(Sv/SvA) Du kan utifrån dina egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
(Sv/SvA) Du kan utifrån dina egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
(Sv/SvA) Du kan utifrån dina egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Förmågor som bedöms främst genom det skriftliga provet.

F
E
C
A
Textens sammanhang
Du har inte uppnått kraven för E på denna förmåga.
(Sv) Du kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till författaren. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. (SvA) Du för också enkla resonemang om verket med kopplingar till författaren och drar då till viss delunderbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
(Sv) Du kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till författaren. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. (SvA) Du för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till författaren och drar då relativt välunderbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
(Sv) Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till författaren. Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. (SvA) Du för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till författaren och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: