Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiker åk 9

Skapad 2015-12-17 14:06 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska läsa klassiker. I Classroom finns bifogat litteraturlista med klassiker att välja på. Du kan naturligtvis välja andra klassiker, det finns många fler.

Du ska, samtidigt som du läser din bok, skriva läsloggar (150-200 ord/läslogg).

Du ska söka fakta om "din" epok, göra ett författarporträtt och presentera bokens handling. Detta görs muntligt. I din presentation ska du dessutom koppla författare till verk samt verk till samtiden.

Innehåll

Till dig som elev:

Matriser

Sv SvA
Klassiker åk 9

F
E
C
A
Du kan läsa skönlitteratur med flyt.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt.
Genom att göra enkla sammanfattning-ar av olika texters innehåll visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar du mycket god läsförståelse.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärlds-frågor, tolka och föra enkla och till viss del under-byggda resonemang om tydligt fram-trädande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärlds-frågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk .
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärlds-frågor, tolka och föra väl-utvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovs-man.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovs-man.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovs-man.
Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och samman-hang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redo-görelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och samman-hang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redo-görelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och samman-hang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: