Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DANSKA Modersmål (F-3) 2016VT

Skapad 2015-12-17 15:42 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Hur delar man om tiden - från et år till sekunderna på klockan. Årstiderna skiftar men när? Vad är typisk för varje årstid? Vilka högtider har vi i varje årstid? Läsförståelse - du ska lära dig att läsa mellan raderna på olika texter på modersmålet.
Grundskola F – 3 Modersmål
1) Årstiderna og tiden

2) Högtider i Danmark (fastelavn, påske, pinse och andra helligdagar)

3) Läs mellan raderna på modersmålet

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Läsa texter för olika syften
 • Läsförståelse - läsa mellan raderna
 • Skriva texter som beskriver dina kunskaper om ämnen

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Ml  1-3
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Läsa för att förstå och tolka texter från olika medier
 • Urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna
 • Skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
 • Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer för olika mottagare

Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter med anknytning till traditioner och högtider och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

Kultur och samhälle

 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna...

1) Årstiderna, månader, dagar, klockan på danska.

2) Högtider i Danmark (fastelavn, påske, pinse och andra helgdagar)

 • Lyssna på traditionella danska sånger
 • kolla på arbete med traditionernes upprinnelse och utveckling fram till idag i Danmark

3) Läsa i böcker

- ABC läsebogen

- Viggos verden

- Nisserne i Ådal

 

Söker efter informationer och fakta på internette/google

 Hitta Youtube sånger 

- Fastelavn er mit navn...

- Jeg kender en lille påskehare...

 

 

 

Arbetsformer och materiel

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig utifrån konkretiserade mål

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: