Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk 1-3

Skapad 2015-12-18 10:16 i Husensjö skola Helsingborg
Under läsåret kommer vi att arbeta med: Lekar spel och idrotter. Rörelser till musik och i danser. Upplevelser av fysisk aktivitet. Natur och utemiljö. Orientera.
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa

Under läsåret kommer vi att arbeta med: Lekar spel och idrotter. Rörelser till musik och i danser. Upplevelser av fysisk aktivitet. Natur och utemiljö. Orientera.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleven utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Eleven ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur den påverkar sin hälsa genom livet.


Du ska få möjlighet till att utveckla följande kunskaper och förmågor:
Att kunna:

 • delta och förstå regler i enkla lekar både i inne- och utemiljö.
 • samarbeta genom lek och spel med andra.
 • röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • några begrepp och ord för att kunna samtala om hälsa.
 • orientera dig i din närmiljö med enkla kartor.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Delta i lekar,spel och idrotter.
 • Variera dina rörelser till aktiviteten.
 • Anpassa dina rörelser till aktiviteten.
 • Delta i rörelser till musik och i danser.
 • Takt och rytm i lekar,danser och rörelser till musik.
 • Samtala om hur fysisk aktivitet kan påverka den egna hälsan.
 • Genomföra aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden.
 • Orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.Undervisning och arbetsformer

Under lektionerna kommer du få prova på olika fysiska aktiviteter. Du kommer få prova på olika lekar,bollsporter,och rörelse till musik och i danser.
Tillsammans kommer vi att diskutera och prata om hälsa och lära oss mer kring kost och fysisk aktivitet. Under våren kommer vi att vistas ute under idrottslektionerna och besöka olika platser i vårt närområde. Du ska även få orientera dig med hjälp av en karta. 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: