Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lösningar och blandningar

Skapad 2015-12-18 10:23 i Rindö skola Vaxholm Stad
Vi undersöker lösningar och blandningar.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vi undersöker lösningar och blandningar. Vad är det för något? Hur fungerar det?

Innehåll

Syfte

 

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Använda sina kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning. 

genomföra systematiska undersökningar och 

använda kemins begrepp, teorier och modeller för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan. 

Arbetssätt

Vi kommer att undersöka olika sorters lösningar och blandningar. Vad är vad? Kan man separera en lösning och en blandning?
Vi använder sådana material man kan hitta i kylskåpet och skafferiet och gör olika experiment. Vi arbetar enskilt och i grupp.
Arbetet dokumenteras i NO-boken, där du får träna på att dokumentera och ställa hypoteser

Bedömning

Genom att vara delaktig i arbetet på lektionerna kan du visa din kunskap.
Du är delaktig i de undersökningar vi gör. 
Du kan samtala med andra om det du upptäcker.
Du kan jämföra dina egna resultat och andras.
Du dokumenterar ditt arbete i din NO-bok och med hjälp av din dokumentation kan du berätta om dina resultat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: