Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5 kapitel 3

Skapad 2015-12-18 12:51 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
kapitel 3 tid, tabeller och diagram
Grundskola 5 Matematik
I kombination med läromedlet Matematikboken beta från Studentlitteratur kommer vi att arbeta individuellt samt gruppvis utifrån bokens kapitel. Boken förhåller sig till läroplanen och efter varje kapitel gör vi en avstämning.

Syftet är att undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: