Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 5 kapitel 2

Skapad 2015-12-18 13:03 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kapitel 2 tal i decimalform
Grundskola 5 Matematik
I kombination med läromedlet Matematikboken beta från Studentlitteratur kommer vi att arbeta individuellt samt gruppvis utifrån bokens kapitel. Boken förhåller sig till läroplanen och efter varje kapitel gör vi en avstämning.

Syftet är att undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Så här säger läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Det här ska vi lära oss

 • Du ska lära dig sambandet mellan tal i bråkform och decimalform
 • vilket värde en siffra representerar beroende av sin position, sin plats, i ett tal
 • utföra beräkningar i huvudet med tal i decimalform, med alla räknesätt
 • göra jämförelser mellan tal i decimalform
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

De här förmågorna ska vi träna på

Så här ska vi arbeta

Genom att arbeta med Matematikboken beta kommer vi att träna på hur vi utvecklar våra kunskaper om matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Vi kommer även träna på grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Vi kommer att ha multiplikationstest varannan vecka för att träna upp den delen i matematiken.

Utöver Matematikboken beta kommer vi ha några veckor under året, där vi inte utgår utifrån boken och där vi arbetar mer praktisk matematik.

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

 • Du kommer att bedömas på prov eller diagnos efter varje kapitel
 • Du kommer att bedömas i hur du arbetar under lektionerna och vad du visar att du kan under arbetspassen.
 • Du kommer att bedömas i hur väl du kan argumentera logiskt och föra matematiska resonemang under lektionerna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: