Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Writing II Eng 9 VT16

Skapad 2015-12-21 09:21 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Information om olika texttyper, skrivövningar och grammatikavsnitt med fokus på verb: tempus, modala hjälpverb, frasverb och kongruens.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Develop clear, effective writing in English. We practice by writing, review our work, revise and edit for a final draft. Grammar is also part of the project, focusing on verbs.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska:

 • bli säkrare på att uttrycka dig i skrift, till exempel:
  - kunna skriva tydligare (struktur)
  - kunna skriva med sammanhang (textbindning)
  - kunna använda din kunskap om grammatiska strukturer i text (t ex tempus, frasverb, modala hjälpverb mm)

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Arbetets innehåll

 • Vi övar på att skriva olika texter;
  -skriva en sammanfattning (VT16)
 • Vi samtalar och diskuterar skrivande
 • Vi repeterar och uppmärksammar grammatiska strukturer när vi skriver texter
 • Vi lär oss olika bindeord för att skriva med tydligare sammanhang.

Arbetssätt och redovisning

Vi har genomgångar i helklass. Du arbetar individuellt, i par och i klass.

Du kommer få visa din kunskap genom:

 • skriftliga uppgifter: 
  1) förbättra en text (HT15)
  2) skriva en sammanfattning (VT16)
 • ett grammatiktest (HT15)

Bedömning

Bedömning sker enligt kunskapskraven i engelska. I detta område kommer jag särskilt att bedöma din förmåga att SKRIVA. Se nedan.

Reflektion och utvärdering

Har du nått målen för arbetsområdet? Varför? Varför inte? Motivera.

Matriser

En
Formulera sig i skrift - SAMMANFATTNING

Formulera sig i skrift: Skriva en sammanfattning

Bedömningsaspekter:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1. Innehåll
Hur väl kan du sammanfatta och redogöra för innehållet i artikeln?
Du sammanfattar och redogör för innehållet på ett enkelt sätt.
Du sammanfattar och redogör för innehållet på ett utvecklat sätt.
Du sammanfattar och redogör för innehållet på ett utvecklat och effektivt sätt.
2. Språk
Kan du variera ditt språk? Hur fungerar din stavning och grammatik?
Du använder ett enkelt språk och har ett grundläggande ordförråd. Du uttrycker dig begripligt och kan använda dig av en del språkliga regler, men det förekommer fel som stör förståelsen.
Du har ett ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder till exempel synonymer. Du uttrycker dig ganska tydligt och kan använda dig av språkliga regler. Dina språkfel stör inte förståelsen.
Du har ett avancerat ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder till exempel synonymer och idiomatiska uttryck. Du uttrycker dig tydligt och behärskar de språkliga reglerna. Du gör få språkfel.
3. Struktur
Hur tydligt kan du strukturera innehållet?
Texten saknar eller har en otydlig struktur; inledning och/eller styckeindelning och/eller avslutning.
Texten har en struktur; inledning och/eller styckeindelning och/eller avslutning.
Texten har en tydlig struktur med inledning, styckeindelning och sammanfattande avslutning.
4. Textbindning
Skriver du med sammanhang?
Du använder kortare meningar och binder ibland ihop dem med enkla bindeord, till exempel: "and" och "but".
Du binder ofta ihop dina meningar. Du använder flera olika bindeord. Din text är relativt sammanhängande.
Du binder ihop dina meningar på ett effektivt sätt. Din text är sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: