Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2015-12-21 10:32 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Matematik
Vi ska lära oss vad decimaltal är. Vi ska kunna skriva dessa tal, storleksordna dem och räkna med dem med alla fyra räknesätten.

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 2015/16 Årskurs 5 Tidsperiod v.47 - 7


Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Kunskapskrav och bedömning

När vi arbetat färdigt med arbetsområdet ska du visa att du kan:

 • Skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
 • Storleksordna decimaltal.
 • Känna till i vilka situationer man använder decimaltal.
 • Addera och subtrahera decimaltal.
 • Multiplicera decimaltal med en ensiffrig faktor
 • Dividera ett decimaltal med en ensiffrig nämnare och minnestal

 

Det här kommer också att bedömas:

 • Din förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Din delaktighet, reflektioner och förståelse vid genomgångar.
 • Din förmåga att redovisa dina matematiska beräkningar.

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar.
 • Enskilt arbete i Mattborgen 5A & 5B
 • Koll på matematik 5A
 • Mattespel
 • Praktiska övningar med appen Number Pieces

Matriser

Ma
Tal i decimalform

Begrepp

positionssystem, decimaltecken, tiondel, hundradel, tal i decimalform
På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
-använder kapitlets begrepp.
- positionssystemet, att siffrans placering avgör värdet.

Problemlösning

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
-formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet.
- tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
- tolkar resultat och drar någon relevant slutsats.

Metod

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
-använder fungerande metoder för att dela upp talen i talsorter
-storleksordnar enkla tal i decimalform.
- behärskar uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla tal i decimalform t.ex. 0,25 0,5 0,75
- placerar tal i decimalform på tallinjen.
-behärskar addition och subtraktion av decimaltal med algoritm
-behärskar multiplikation av decimaltal med algoritm.
-behärskar division av decimaltal med algoritm

Kommunikation, resonemang

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
-beskriver/redovisar kunskaper om positionssystemet och tal i decimalform med olika uttrycksformer ex. bilder, ord, symboler och växlar mellan dessa.
- för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat.
- ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om positionssystemet och tal i decimalform.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: