Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnen runt omkring oss åk 6

Skapad 2015-12-22 14:06 i Ljungviksskolan Lerum
Ett arbetsområde som behandlar de grundämnen som finns runt omkring oss. Vilka deras egenskaper är och vad man kan göra med dem. Vad händer om man blandar eller hettar upp olika ämnen. Kan nya ämnen bildas? Hur då?
Grundskola 4 – 6 Kemi
Allt som händer runt omkring dig är kemi! I jordskorpan finns massor med ämnen som människan vill ha. Vi använder dem till bilar, pengar, datorer, smycken och i maten. Detta och lite till kommer vi att arbeta med i detta tema om "Ämnen runt omkring oss"

Innehåll

Mål, vad du ska kunna

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara vad en atom och en molekyl är
 • Veta vad ett grundämne är och kunna ge exempel
 • veta vad en kemisk förening är och ge exempel
 • kunna berätta om kolets kretslopp i naturen
 • veta vad människa kan använda olika metaller till
 • kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer
 • veta varför man återvinner olika ämnen

 

Begrepp att förstå och kunna förklara:

anrikas, atom, bergart, biobränsle, dagbrott, fossila bränslen, fotosyntes, galvanisering, grundämne, gruva, kemisk förening, kretslopp, legering, malm, masugn, mineral, molekyl, slagg, växthuseffekt, ädelmetall

 

Undervisning

Så här kommer vi att jobba med området:

 • Läsa texter och samtala om innehållet, så att begreppen förklaras.
 • Jobba med uppgifter/frågor på innehållet
 • Se filmer och söka information på nätet.
 • Göra experiment/undersöka, dokumentera och dra slutsatser.
 • Läsa artiklar och andra texter med anknytning till ämnet

Planering

v.49           Olika ämnen , kolets kretslopp    s. 60 - 63

v.50         Ämnen i jordskorpan   s. 64 - 65

v.51          Att få fram metaller ur berget   s. 66 - 67

v. 2           Ädelmetaller, andra metaller  s. 68 - 71

v. 3           Repetition

 

 

Uppgifter

 • Ämnen runt omkring oss - Texthäfte

 • Periodiska systemet

 • Prov på Ämnen runt omkring oss

 • Inläsning periodiska systemet

 • Video om Periodiska systemet

 • Elevspel Periodiska systemet

 • Enkel förklaring Vad är en atom och en molekyl?

 • Periodiska systemet - UPPGIFT

 • Lätt fakta om atomer och periodiska systemet

 • Uppgifter att få fram metaller ur berget

 • Uppgift till Ämnen i jordskorpan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
KEMI kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Nivå 1
E
C
A
Förmåga att söka information
Information från böcker, internet och film
Eleven behöver hjälp med att söka naturvetenskaplig information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Förmåga att genomföra undersökning
Ex) egenskaper hos olika metaller/ämnen
Eleven behöver hjälp med att genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Förmåga att göra dokumentation
Eleven behöver hjälp med att göra enkla dokumentationer
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utveck¬lade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Begreppsförmåga
EX. Kolets kretslopp Vad som händer när man framställer metaller ur malm ge exempel på metallernas användningsområde. Kemisk beteckning på metaller
Eleven har ännu inte de grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: