Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik/rytmik tillsammans med musikpedagog Rebecka

Skapad 2015-12-27 16:02 i Ljungbyskolan Falkenberg
Musik/rytmik utifrån Lgr ex. rymden, året, geografi och trafik.
Grundskola 1 Musik
Häng med i sång, takt och rörelse.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Bedömning

Ämnet musik har kunskapskrav från årskurs 6. Det vi gör i år ett lägger grund för det du ska kunna om fem år.

Jag bedömer din förmåga att delta i gemensam sång.

Jag bedömer din förmåga att följa rytmer med tex handklappar och enkla slaginstrument.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Undervisning och arbetsformer

Vår rytmikpedagog ger oss möjlighet att utveckla vår förmåga att på lekfulla sätt följa med i sång, rörelse och rytm i teman som rymden, geografi och trafik.

Vi använder musik under skoldagen med att :

 • sjunga när någon fyller år
 • musik till massage
 • ramsor och sånger för att komma ihåg fakta
 • träna in sånger för skolgemensamma dagar/uppträdanden

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: