Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem förmågorna

Skapad 2015-12-28 09:52 i Centralskolans förskola Lerum
Mall för planering av de fem förmågorna
Förskola

Här beskriver vi förmågan. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka nyfikenhet hos både elever och vårdnadshavare.

Koppla till Lpfö98

Välj en bild för att ge en ökad förståelse för aktionen

Innehåll

Hur arbetar vi?

Grupp och ålder :

Termin:

Varför gör vi?

Vad är syftet med det vi gör och varför behöver det här tränas, hur kopplar vi det åter till förmågan som ska göras synlig i denna aktion?

Utvärdering och analys

Vid terminens slut utvärderar/analyserar vi hur det har gått och hur vi fortsätter vårt arbete nästkommande termin.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: