Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 vt

Skapad 2015-12-28 10:40 i Västra Karups skola Båstad
Vårterminsplanering i matematik för år 1.
Grundskola 1 Matematik
Nu utökar vi talområdet från 0 - 10 till 0 - 20. Vi lär oss och tränar strategier genom att laborera, undersöka, diskutera, automatisera och lösa problem.

Innehåll

Syfte/mål

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Konkretisering av målen

Du ska

 • kunna ta ansvar för ditt arbete genom att använda strategier för att skapa en god lärandemiljö.
 • förstå positionssystemet med ental, tiotal och hundratal och visa det genom att kunna skriva och läsa av tal upp till hundra.
 • kunna tiokamraterna.
 • förstå och kunna använda begreppen dubbelt - hälften.
 • kunna göra beräkningar(addition och subtraktion) i talområdet 0-20 (t ex 14+3; 19-7).
 • kunna göra beräkningar med hela tiotal upp till 100.
 • kunna namnen på och rita kvadrat, cirkel, rektangel och triangel.
 • kunna uppskatta och mäta längder och volym samt ange enheterna cm, m, dl, l.
 • kunna ställa, läsa av och rita klockans halva timmar.
 • kunna läsa av enkla tabeller och diagram.
 • kunna använda problemlösningsstrategierna "gör det på riktigt" och "använd laborativt material".

Undervisning

Du ska få:

 • diskutera och lära dig olika strategier för hur du kan arbeta på bästa sätt för att utveckla dina förmågor i matematik.
 • träna på och använda olika verktyg och hjälpmedel.
 • träna på att kommunicera matematik genom diskussioner och övningar i helklass, grupp och par.
 • lära dig positionssystemets uppbyggnad och träna på detta genom olika övningar.
 • lära dig hur du gör beräkningar inom talområdet 0 - 20 genom att se sambandet med 0 - 10 t ex 4+3 14+3; 9-7 19 - 7.
 • lära dig begreppen dubbelt - hälften och träna dig på att använda dem.
 • repetera de geometriska figurerna och befästa dem m hj a olika övningar.
 • lära dig att uppskatta och mäta längd och volym genom olika praktiska övningar och m hj a uppgifter i Prima 1 B.
 • träna på att ställa, läsa av och rita klockans halva timmar.
 • lära dig begreppen tabell och diagram samt hur man gör när man läser av dem.
 • lära dig samt träna på problemlösningsstrategierna "gör det på riktigt" och "använd laborativt material".

Bedömning

Jag bedömer dina förmågor i matematik kontinuerligt under terminen genom att ge muntlig och skriftlig respons.

Matriser

Ma
Matematik år 1 vt

Ansvar för studier och arbetsmiljö

Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
Du har strategier för att skapa arbetsro och bidrar till en bra arbetsmiljö för dig själv och dina kamrater.

Taluppfattning och tals användning

Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
•förstå positionssystemet med ental, tiotal och hundratal och visa det genom att kunna skriva och läsa av tal upp till hundra.
•kunna tiokamraterna
•kunna göra beräkningar(addition och subtraktion) i talområdet 0-20 (t ex 14+3; 19-7)
•kunna göra beräkningar med hela tiotal upp till 100.

Geometri

Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
kunna begreppen dubbelt - hälften
•kunna de geometriska figurerna kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.
•kunna uppskatta och mäta längder och volym samt ange enheterna cm, m, dl, l.
•kunna ställa, läsa av och rita klockans halva timmar.

Sannolikhet och statistik

Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
•kunna begreppen tabell och diagram samt veta hur man gör när man läser av dem.

Problemlösning

Du behöver utveckla
Du kan
Du kan med säkerhet
•kunna problemlösningsstrategierna "gör det på riktigt" och "använd laborativt material".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: