Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation, bilder, talstöd, bokstäver och ord 2

Skapad 2015-12-28 16:31 i S-Munkedalsskolan Munkedal
Talstöd med Widgit Go, bokstäver, ord, skriva, ljuda, skriva på dator och med penna, turtagning.
Grundsärskola 1 – 6 Kommunikation
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela med andra, kunna tolka olika former av kommunikation, samt kunna söka information. Dessutom ska eleverna ges möjligheter att kunna använda och känna igen ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation. 

Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla sin kommunikation så att de kan påverka och göra val i sin vardag. Dessutom utveckla sina kunskaper om bokstäver och ord, samt sin förmåga att skriva med penna och på dator.  

 

Konkreta mål

Genom arbetsuppgifterna och kommunikationstillfällengen dig möjlighet att utveckla dina kunskaper i att:

 • Kunna kommunicera så mycket som möjligt 
 • Kunna påverka och göra val
 • Kunna känna igen några bokstäver i alfabetet
 • Kunna benämna någon bokstav
 • Kunna delta i att ljuda bokstäver 
 • Kunna skriva enklare ord med- alt. utan förebild på dator alt. med penna
 • Kunna känna igen och förstå några ord/ordbilder alt. kunna delta i att läsa något ord/ordbilder

Arbetssätt

I undervisningen kommer vi bl.a. att:

 • Arbeta med enkla turtagningslekar och övningar
 • Använda Widgit Go på Ipad samt PECS-pärmar
 • Matcha bokstäver och ord i arbetsuppgifter
 • Erbjuda bilder som stöd för tal i många olika sammanhang
 • Ge information på dagsschemat och andra olika arbetsscheman
 • Ljuda bokstävers ljud
 • Använda bokstäver och ord i olika arbetsuppgifter
 • Använda bokstäver och ord under bl.a. bildlektionerna och i andra temaarbeten
 • Arbeta med att öva skrivande på datorn och med penna
 • Skriva efter förlaga
 • Arbeta med olika dataprogram/appar
 • Använda väljaböcker i affären
 • Använda väljatavlor i olika rum
 • Söka information från internet
 • Arbeta med öga-handövningar med penna och papper
 • Att titta på film om bokstäver
 • Att "läsa" och titta i olika böcker/lyssna till enkel text
 • Ta till vara tillfällen som uppkommer där ord, text och bokstäver förekommer

 

Kopplingar till läroplan

 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala .
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Informationssökning Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Informationssökning Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
 • KOM  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Bedömning

Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och via diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleverna utvecklat inom ämnesområdet.Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: