Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation, bokstäver och ord 1

Skapad 2015-12-28 16:52 i S-Munkedalsskolan Munkedal
Kommunikation, grovplanering 2015-2016 Bokstävers form, ljud och användningsområde
Grundsärskola 1 – 6 Kommunikation

Kommunikation, bokstävers form, ljud och användningsområde

Att på ett lekfullt sätt bekanta sig med bokstävers form, ljud, användningsområde, samt ordbilder efter intresse.

Innehåll

Kommunikation

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela med andra, kunna tolka olika former av kommunikation, samt kunna söka information. Dessutom ska eleverna ges möjligheter att kunna använda och känna igen ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation. 

Konkreta mål

 • Kunna känna igen bokstäver, form och ljud

 • Kunna känna igen ordbilder och ord

 • Kunna erfara något om hur man kan använda bokstäver och ord

 • Kunna skriva bokstäver och några ord på datorn

 • Kunna delta i att låna böcker på biblioteket

 • Kunna delta i att söka information från olika källor

Arbetssätt och undervisning

 I undervisningen kommer vi bl.a. att:

 • Arbeta med ordbilder på samlingen och på olika scheman
 • Läsa kapitelböcker för eleverna
 • Arbeta med bokstäver och ord i arbetsuppgifter, ipad och dator
 • Arbeta med olika läs- och skrivmaterial
 • Arbeta med bokstäver och ord på bildlektionerna i olika temaarbeten
 • Gå till Biblioteket och låna böcker
 • Söka efter information på schemat, internet, böcker och tidningar
 • Ta tillvara tillfällen som uppkommer där ord, text och bokstäver förekommer

Kopplingar till läroplan

 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången inriktning träningsskola kan använda det svenska språket för att kommunicera på ett nyanserat sätt,
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala .
 • KOM  1-9
  Samspela, tala och samtala Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå .
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • KOM  1-9
  Tolka och förstå Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Informationssökning Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
 • KOM  1-9
  Informationssökning Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
 • KOM  1-9
  Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Bedömning

 Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och via  diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleverna utvecklat inom ämnesområdet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: