Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkitektur årskurs 9 våren 2016

Skapad 2015-12-29 18:54 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
Runt omkring oss har vi byggnader av olika slag. Det är så naturliga runtomkring oss och många gånger tänker vi inte på hur det egentligen ser ut. Men någon har ritat byggnaden och någon har ritat den stadsplaneringen som byggnaden står i. Du ska under våren öva på att vara både arkitekt men också stadsplanerare.
Grundskola 9 Bild
Runt omkring oss har vi byggnader av olika slag. Det är så naturliga runtomkring oss och många gånger tänker vi inte på hur det egentligen ser ut. Men någon har ritat byggnaden och någon har ritat den stadsplaneringen som byggnaden står i.

Du ska under våren öva på att vara både arkitekt men också stadsplanerare.

Innehåll

Vad ska vi lära oss;

Du kommer att få en överblick av arkitekturens historia genom ett besök på arkitektur museet. Anteckna eftersom du ska återanvända informationen i en faktatext framöver.Vi repeterar perspektiv så vi kan rita vårt hus. Vi göra en moodboard som är inspirationsskiss till ditt hus och utifrån moadbord som inspiration ska du skissa ditt hus. Vi repeterar även akvarell genom att teckna upp ditt hus samt miljön runtomkring,  tänk dig en försäljningsbild i en katalog av ditt hus.Hela klassen bygger tillsammans upp ett minisamhälle där du ansvarar för en byggnad.Din byggnad.

uppgift 1-9

 

Uppgift 1  Repetition av perspektiv. 
 


Uppgift 2 i klassen diskutera och bestämma vilket samhälle som ska byggas, vad som behövs och vem som bygger vad


uppgift 3  gör en moodboard -område hus,
 


Uppgift 4  utifrån moodboard skissa ett hus som för dig känns intressant.  bearbeta skisserna. 
 


Uppgift  5 arbeta vidare med hus skissen till en akvarell -gör en miljöbild tänk för en huskatalog.
 


Uppgift 6 gemensamt besök på Arkitektur museet.


Uppgift 7 skriv en faktatext. Sammanfattning av besöket på arkitekturmuseet samt en fördjupning i en känd byggnad eller byggnadsstil.


Uppgift 8 bygga din husmodell-individuellt. Använd dina skisser som inspirationsmaterial. 


Uppgift 9 gemensamt sätta ihop samhället. Skapa miljön runtomkring tillsammans 

Examination

Genom att du genomför samtliga uppgifter, inlämning av de uppgifter du får samt aktivt deltagande i det gemensamma bygget av ett samhälle.

Uppgifter

  • Faktatext om arkitektur.

  • Ämnesspecifika begrepp i bilden

Matriser

Bl
Arkitektur Bild

Moodboard, skisser, och akvarell.
E
C
A
Moodboard och skisser
Eleven kan framställa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycks former så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycks former så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycks former så att budskapet framgår.
Akvarell
I arbetet kan eleven använda olika  tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerade sätt. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker verktyg och material på ett relativt väl fungerade och varierat sätt. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker verktyg och material på ett väl fungerade och varierat och idérikt sätt. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Hubygget

E
C
A
I arbetet kan eleven använda olika tekniker verktyg och material på ett i huvudsak fungerade sätt.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker verktyg och material på ett relativt väl fungerade och varierat sätt.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker verktyg och material på ett väl fungerade och varierat och idérikt sätt.
eleven kan bygga ett hus utifrån sin moodboard med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycks former så att budskapet framgår. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
eleven kan bygga ett hus utifrån sin moodboard med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycks former så att budskapet framgår. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
eleven kan bygga ett hus utifrån sin moodboard med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycks former så att budskapet framgår. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

redskap för bildframställning -hur du bearbetar dina bilder och presenterar dessa.

E
C
A
processa egna ideer
eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla ideer genom att återanvända sina skisser samt uppslag från arkitekturmuseet och bearbeta dessa.
eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna ideer genom att återanvända sina skisser samt uppslag från arkitekturmuseet och bearbeta dessa.
eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna ideer genom att återanvända sina skisser samt uppslag från arkitekturmuseet och bearbeta dessa.
processen i form av val av matarial
under arbetsprocessen bidrar till att formulera och välja handlings alternativ som leder framåt.
under arbetsprocessen formulera och välja eleven handlings alternativ som med någon bearbetning leder framåt.
under arbetsprocessen formulera och välja eleven handlings alternativ som leder framåt.
Hur slutresultatet ser ut. Helhetsintrycket av dina uppgifter.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Faktatext-sammanfattning av besöket på arkitekturmuseet samt en fördjupning av en känd byggnad eller byggnadsstil.

E
C
A
Ny aspekt
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska byggnader och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven husens uttryck och funktion på ett enkelt sätt och med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska byggnader och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven husens uttryck och funktion på ett utvecklat sätt och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska byggnader och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven husens uttryck och funktion på ett välutvecklat sätt och med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: