Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välfärd och utveckling

Skapad 2015-12-30 11:59 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Geografi
Vi ska fundera över frågor om utveckling och välfärd. Vad är utveckling och vad påverkar utvecklingen? Vad innebär hög levnadsstandard? Hur kan man mäta välfärd och vad är positivt och negativt med de olika mätmetoderna? Vilka olika former av bistånd finns? Hur ser handelsmönstren ut i världen och hur påverkas olika länder av det?

Innehåll

Undervisning

Vi inleder med lärarledd genomgång med hjälp av läroboken sid.7-43

Ni arbetar i grupper med följande problem:

  1. Förklara ordet välfärdsstat med alla tio drivkrafterna för ländernas utveckling. (sid. 20 och 9-13)
  2. Berätta om olika sätt att jämföra utveckling och välfärd. Vad är positivt respektive negativt med de olika mätmetoderna? (sid. 13-19 och sid. 20)
  3. Vilka olika sorters bistånd finns och vad kan biståndet användas till? (sid. 24, 26-29)
  4. Millenniemålen - varför kom de till och hur har det gått? (sid. 25-26)
  5. Beskriv hur handelsmönstren har förändrats i världen efter 1990! Ge också exempel på hur EU:s jordbrukspolitik påverkar handeln i världen! Förklara vad multinationella företag är!

Grupp 1 börjar med uppgift 1, fortsätter sedan med 2 osv. Grupp 2 börjar med uppgift 2, fortsätter sedan med uppgift 3 osv........... Grupp 5 börjar med uppgift 5, fortsätter sedan med uppgift 1 osv.

Grupper:

  1.  Alexandra, Joakim, Victor S, Ebba, Emelie S, Therese
  2.  Jon, Linnea, Marcus, Gabriel, Nelly, Linda
  3.  Tuva, Emelie B, Ida, Philip, Julia L, Cecilia
  4.  William, Ella, Klara, Viktor F, Julia B, Alisa
  5.  Ninni, Lovisa, Johanna, Petter, Magdalena

               

Matriser

Ge
Välfärd och utveckling

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda begrepp
I beskrivningar kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt
I beskrivningar kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningar kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individens möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individens möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till en viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: