👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva år 1 Ht 2018 Vt 2019

Skapad 2016-01-01 15:15 i Ljungbyskolan Falkenberg
Skriva läsligt för hand. Skriva sig till läsning på I-paden
Grundskola 1 Svenska
Skriva är kul!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

 • utveckla elevens intresse för skrivprocessen 
 • skapa en positiv känsla kring skrivandet 
 • få eleven att känna glädje inför sina skrivuppgifter
 • ge dem verktygen de behöver för att utveckla sitt skrivande på den nivå de befinner sig

 

Bedömning - vad och hur

 

 

Vi ger eleverna formativ bedömning kring deras texter. Det innebär att vi stöttar dem direkt då de skriver, upplyser dem om vad som kan förbättras till nästa gång.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar mot kunskapskraven i år 3 genom att:

befästa bokstäverna och sambandet mellan dess namn och ljud

Stor bokstav och punkt

skriva enkla sagor och berättelser med början, handling och slut

skriva både för hand och på I- pad

låta eleverna komplettera sina texter med bilder som stöd

reflektera kring och utvärdera sina texter, t ex genom att samtala kring dem tillsammans med en kamrat

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1