👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa år 1 ht 2018 vt 2019

Skapad 2016-01-01 16:01 i Ljungbyskolan Falkenberg
Vi ska läsa roliga, spännande och vardagliga böcker
Grundskola 1 Svenska
Läsa är kul!

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Vi ger dig formativ bedömning vid läsningen. Vi stöttar eleven vid läsning och talar om vad eleven ska tänka på till nästa gång.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få läsa högt i en liten grupp. (läsläxan)

Du kommer att få läsa tyst själv

Högläsning, efteråt diskuterar vi texten med hjälp  av "läsfixarna"

som är ett arbetsmaterial från "En läsande klass". Spågumman ställer frågor kring det man läst och undrar t ex vad man tror kommer att hända härnäst. Detektiven funderar över nya ord och begrepp som kan vara svåra att förstå. Konstnären skapar inre bilder av det lästa. Cowboyen sammanfattar det vi läst. Med hjälp av sinnena lever läsaren sig in i texten och kan se, höra och känna det texten berättar om.

Detektiven och Spågumman arbetar vi med under ht 2018 vt 2019

Läsa korta faktatexter

Läsläxa/skönlitteratur

läsa instruktioner

läsa upp sagor för klassen som du skrivit själv

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1