Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Puberteten

Skapad 2016-01-01 18:08 i Pysslingen Skolor Söderbaumska skolan Pysslingen
Vi går igenom vad som händer med kroppen när man kommer in i puberteten. Eleverna får diskutera och ägna tid åt bla värderingsövningar.
Grundskola 6 Biologi

Känslorna svallar och kroppen förändras. Vad händer egentligen i kroppen  när vi kommer till puberteten? 

Innehåll

Förmågor att öva

Under detta arbetsområde ska du få möjlighet att

Läsa faktatexter och söka efter ämnesorden och begrepp  och viktiga sambands ord i texten. för att sedan kunna använda dig av ämnesorden och sambands orden för att konstruera/ skriva  egen fakta text.

 

samtala om frågeställningar som t ex när blir man tonåring,hur länge är man tonåring och bestämmer man själv när och vad som sker ? vad menas med identitet? Vad är kärlek och finns det olika sorters kärlekar ? 

 

Öva på att ta ställning för och framföra egna åsikter i en liten grupp gällande etiska frågor angående konstbefruktning, abort och adoption.

Kopplingar till läroplan

  • Bi
    Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • Bi
    Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll från läroplanen

I detta arbetsområde ska du få lära dig :

 

Vad som händer med kroppen under puberteten och vad utvecklingen ska leda till.

Vilka likheter och skillnader det är mellan killar och tjejer i puberteten.

 

Vad mannens och kvinnans olika könsdelar heter och vad de producerar.

Könscellernas väg från där det bildas till dess att det lämnar mannens/kvinnans kropp.

 

Hur en befruktning går till samt hur ett foster utvecklas.

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning

Detta arbetsområde kommer du att få arbeta med i ca i ca 4 - 6 veckor.

Du ska få: 

Rita en tankekarta över vad du tycker är typiskt för en tonåring samt samtala om frågeställningar som t ex när blir man tonåring,hur länge är man tonåring och bestämmer man själv när och vad som sker ?

 

Diskutera vad som menas med identitet och sedan visa vem du är och vad du identifierar dig med genom att bygga en identitetslåda.. Insidan av skokartongen visar vilken bild du har av dig själv.utsidan av skokartongen visar hur du tror att andra uppfattar dig.

 

Läsa fakta texter och se på faktafilmer om vad som  händer med kroppen under puberteten.Därefter ska du få sammanfatta dina kunskaper genom att skriva en fakta text med titeln "Allt alla borde veta om puberteten"

I texten ska det framgå vilka likheter och skillnader det är för killar och tjejer i puberteten.

 

Läsa fakta texter och arbeta med arbetsblad om mannens och kvinnans könsdelar.

och därefter med hjälp av givna ämnesord och sambands ord konstruera/ skriva en text som beskriver vad som händer med kvinnans och mannens könsceller från där det bildas till det att det lämnar kroppen..

 

Samtala om hur man gestaltar manligt och kvinnligt i konsten och massmedia, och själv sedan skapa egna bilder och tillverka collagebilder ,detta arbete kommer att ske under kill och  tjejsamtal.

 

Samtala om vad kärlek är och om det finns olika sorters kärlekar?

Beskriva känslan av att vara kär med målande ord sam på musiken skapa text och musik som handlar om att vara kär.

 

Öva på att ta ställning för och framföra egna åsikter i en liten grupp gällande etiska frågor angående konstbefruktning, abort  och adoption.

Vem har rätt att bli förälder?  

Vad har föräldrarna för betydelse för ett barn ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkretiserade mål utifrån arbetsområdets utformning

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

Ge några exempel på vad som händer med kroppen under puberteten samt förklara varför det händer.

Beskriva några likheter och skillnader för tjejer och killars utveckling under puberteten.

Namnge mannens respektive kvinnans  könsorgan samt berätta vad de olika könsorganen producerar.

Beskriva könscellernas väg från där de bildas och dess väg ut genom kroppen.

Förklara vad som menas med en befruktning samt kunna ge några olika exempel på hur vi människor kan fortplanta oss.

 

 

 

 

 

 

Bedömning - när och hur?

bedömningen av dina förmågor och kunskaper inom det centrala innehållet kommer att ske genom två inlämningsuppgifter  samt i samtal och diskussioner.

Inlämningsuppgifterna handlar om 

 skriva en fakta text med titeln "Allt alla borde veta om puberteten" I texten ska det framgå  när puberteten inträffar, hur länge den varar samt vad som hände ri kroppen under puberteten och vilka likheter och skillnader det är för killar och tjejer i puberteten.Du ska dessutom svara på en " tusen modig fråga" rörande puberteten.

 

Tillsammans med en kompis konstruerar en text  med hjälp av givna ämnesord och sambands , som beskriver vad som händer med kvinnans och mannens könsceller från där det bildas till det att det lämnar kroppen..

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: