Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2016-01-02 13:30 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Under resten av terminen kommer vi att titta närmare på de fem världsreligionerna, judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.
Grundskola 5 Religionskunskap

Vilken religion har miljontals gudar? Är det en religion om den inte har några gudar att tro på? Vad innebär det eviga kretsloppet? Hur kan man påverka sin karma? Vad består treenigheten av och vilken religion skapades först? Alla dessa frågor och många fler ska vi tillsammans söka svar på.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Arbetssätt - Hur?

Under detta arbetsområde kommer du få möjligheten att utveckla alla de fem förmågorna i "the big 5", närmare bestämt din begreppsliga förmåga, din kommunikativa förmåga, din analysförmåga, din förmåga att hantera information samt din metakognitiva förmåga. Detta gör du när vi:

 • Har gemensamma genomgångar
 • Har gemensam faktaläsning
 • Tittar på filmklipp och diskuterar efteråt
 • Jämför likheter och skillnader
 • Funderar över samband
 • Arbetar självständigt eller tillsammans med andra
 • Redovisar arbeten

Vi avslutar arbetsområdet med ett skriftligt prov.

Vad kommer bedömas?

 • Din förmåga att använda och reflektera över ämnesrelaterade begrepp
 • Din förmåga att redogöra för religiösa levandsregler och ritualer
 • Din förmåga att diskutera tex likheter och skillnader samt se olika samband
 • Din förmåga att resonera kring hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor
 • Din arbetsinsats i egna arbeten och i gruppuppgifter
 • Ditt skriftliga prov

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Re  E 6
  Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  E 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  E 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Matriser

Re
Världsreligionerna

F
E
C
A
Redogör för levnadsregler och ritualer
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till religionerna
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till religionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till religionerna
Diskuterar likheter och skillnader
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Visar på samband
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Resonerar
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Begreppsförståelse
Du har ännu inte nått kraven för E
Du använder några ämnesspecifika begrepp och visar att du förstår dem.
Du använder flera ämnesspecifika begrepp, som dessutom förklaras och används på ett begripligt och korrekt sätt.
Du använder i stor utsträckning ämnesspecifika begrepp, vilka visar att du har en fördjupad kunskap om ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: