Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik & moral och alternativa religioner

Skapad 2016-01-02 13:53 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Resten av terminen kommer vi arbeta med religion och närmare bestämt det som handlar om etik och moral. Vi kommer även arbeta med alternativa religioner.
Grundskola 6

Uttrycket "Etik och moral" har du säkert hört förut, men vad betyder det egentligen? Förenklat kan man förklara det med "Läran om rätt och fel". Men vad är rätt och fel?

 

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Arbetssätt - Hur?

 • Genomgångar
 • Repeterar världsreligionerna
 • Vi tittar på filmen "Hip hip hora"
 • Filmklipp
 • Diskussioner
 • Vi har värderingsövningar i klassrummet
 • Vi diskuterar etiska och moraliska frågor/dilemman
 • Vi läser om alternativa religioner
 • Eget arbete
 • Grupparbete

Vad kommer bedömas?

 • Din förmåga att använda och reflektera över etiska begrepp
 • Din förmåga att argumetera och diskutera etiska frågor och livsfrågor
 • Din förmåga att föra resonemang kring vardagliga moraliska dilemman
 • Din delaktighet i klassrumsdiskussioner
 • Din delaktighet i praktiska övningar
 • Ditt egna arbete
 • Din arbetsinsats i grupparbetet

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  E 6
  Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser

Etik och Moral

F
E
C
A
Reflekterar över etiska begrepp
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven gör, i resonemang om vardagliga moraliska frågor, reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven gör, i resonemang om vardagliga moraliska frågor, reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven gör, i resonemang om vardagliga moraliska frågor, reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Diskuterar livsfrågor
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Resonerar om moralaliska frågor
Du har ännu inte nått kraven för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: