Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stabila konstruktioner

Skapad 2016-01-02 14:33 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Här är en planering som är tänkt för årskurs 5-6. Genomförandet är anpassat till det vi har tillgång till på vår skola när denna planering skapades och kan såklart behöva redigeras.
Grundskola 5 – 6 Teknik
Hur bygger man stabilt och hållfast? Och vad är skillnaden på att bygga hållbart eller hållfast? Vad har olika material för egenskaper och vad är egentligen ett fackverk? Det och lite till kommer du att få lära dig i det här arbetsområdet!

Innehåll

Lärandemål

 • Att lära sig något om hur man bygger stabilt och hållbart.
 • Att lära sig hur man följer en ritning och gör en konstruktion.
 • Att lära sig något om hur byggtekniken utvecklats.
 • Att lära sig något om vilka egenskaper olika material har samt vilka krafter material kan utsättas för.
 • Att lära sig olika tekniska begrepp inom området.
 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Genomförande och material vi använder oss av

Du kommer att:

 • Arbeta med kapitlet Bygga stabilt och hållbart i Hans Perssons bok "Boken om teknik".
 • Se filmer från UR (ex. Hållfasthet från serien Fatta fakta).
 • Genomföra och dokumentera olika konstruktioner.
 • Diskutera olika material och deras för- och nackdelar.
 • Bygga en modell av en byggnad.
 • Träna dig på att använda ord och begrepp som hör ihop med arbetsområdet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du genomför och dokumenterar ditt arbete.
 • Hur du deltar i diskussioner och resonemang i grupper och i helklass.
 • Hur du använder dig av ord och begrepp som berör arbetsområdet.
 • Hur du genomför en hållfast konstruktion och utvecklar dina idéer under arbetets gång.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: