Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El till nästan allt

Skapad 2016-01-02 15:05 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Här är en planering som är tänkt för årskurs sex. Genomförandet är anpassat till det vi har tillgång till på vår skola när denna planering skapades och kan såklart behöva redigeras.
Grundskola 6 Teknik
El finns överallt runtomkring oss. Det är något vi har stor nytta av i många fall och som vi har svårt att klara oss utan. Men det är också något man måste lära sig att hantera på rätt sätt. I det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om vilka olika komponenter man använder sig av inom elektriciteten samt en del om hur man kan koppla el.

Innehåll

Lärandemål

 • Att lära sig något om elektricitet och dess olika komponenter.
 • Att lära sig något om hur man kopplar med el.
 • Att lära sig något om teknikutvecklingen och elektronik.
 • Att lära sig något om elektriska system.
 • Att lära sig olika tekniska begrepp inom området.
 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Genomförande och material vi använder oss av

Du kommer att:

 • Arbeta med kapitlet El till nästan allt i Hans Perssons bok "Boken om teknik".
 • Se filmer från UR (ex. Om elektricitet).
 • Genomföra olika elektriska kopplingar.
 • Pröva att bygga en Scribbler
 • Träna dig på att använda ord och begrepp som hör ihop med arbetsområdet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du genomför och dokumenterar ditt arbete.
 • Hur du deltar i diskussioner och resonemang i grupper och i helklass.
 • Hur du använder dig av ord och begrepp som berör arbetsområdet.
 • Hur du genomför dina olika elektriska kopplingar.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: