Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder

Skapad 2016-01-02 17:34 i Almekärrsskolan Lerum
Värme - fysik och teknik
Grundskola 4 Fysik Teknik
Värme - hör ihop med hur snabbt molekyler rör sig...ju snabbare desto varmare. Tar ett ämne större plats när det blir varmt? Hur sprider sig värme? Varför blir det olika väder? Hur håller man kvar värmen? Hur överlever djuren kyla och vilka tekniska lösningar finns för att bevara värme? Det här ska vi ta reda på genom att läsa, titta på filmer, diskutera och gör enkla undersökningar.

Innehåll

Mål att arbeta mot

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Arbetsbeskrivning

Det här ska du kunna:

 • Att värme hör ihop med hur snabbt molekylerna rör sig
 • Att värme kan spridas på tre sätt.
 • Några ämnen som leder värme bra eller dåligt
 • Hur man mäter temperatur och vilken skala vi använder
 • Känna till lite om meteorologi t.ex. varför det blir olika väder
 • Ge vardagsnära exempel på hur man gör så att vi eller saker i vår omgivning inte blir för varma eller kalla
 • Hur en termos fungerar
 • Berätta om hur något djur har anpassat sig till extrema temperaturer
 • Kunna genomföra en enkel undersökning, genom att följa en instruktion samt använda material på ett säkert sätt.
 • Känna till teknikarbetets olika faser

 

Viktiga begrepp:

Värme, molekyl, leda, strömma, stråla, skala, temperatur, termometer, grader, absoluta nollpunkten, ekvatorn, meteorolog, lågtryck, högtryck, kallfront, varmfront, nederbörd, medeltemperatur, isolera, lufttomt, vakuum, extrem.

Undervisning:

 • Genomgångar
 • Bearbeta faktatexter
 • Undersökningar
 • Filmer

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå begrepp som rör värme och väder och kunna använda dem för att förklara samband i naturen 
 • kunna använda dina kunskaper om värme och väder i diskussioner
 • genomföra enkla experiment och använda utrustningen på ett säkert sätt
 • diskutera tekniska lösningar för att bevara värme
 • arbeta utifrån teknikarbetets olika faser

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: