Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar teknikutveckling

Skapad 2016-01-02 20:59 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Här är en planering som är tänkt för årskurs sex. Genomförandet är anpassat till det vi har tillgång till på vår skola när denna planering skapades och kan såklart behöva redigeras.
Grundskola 6 Teknik
Vad menas med en hållbar teknikutveckling? Hur kan man återanvända och återbruka en del teknik? Finns det ond eller god teknik? Och hur ser framtidens teknik ut? Det är några av de frågor vi behandlar under det här arbetesområdet.

Innehåll

Lärandemål

 • Att lära sig något om vad som menas med hållbar teknikutveckling.
 • Att lära sig något om hur man kan återanvända och återbruka teknik.
 • Att diskutera kring ond och god teknik.
 • Att diskutera kring vad som kan vara framtidens teknik.
 

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Genomförande och material vi använder oss av

Du kommer att:

 • Arbeta med kapitlet Hållbar teknikutveckling i Hans Perssons bok "Boken om teknik".
 • Se filmer från UR (ex. Alfred Nobel - uppfinningar, Forskare bygger framtidens bilar).
 • Öva på att argumentera för olika teknikval.
 • Pröva på att återbruka något.
 • Ta ställning till olika moraliska dilemman när det gäller "ond" eller "god" teknik.
 • Fundera kring hur tekniken kan se ut i framtiden.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Hur du deltar i diskussioner och resonemang i grupper och i helklass.
 • Hur du använder dig av ord och begrepp som berör arbetsområdet.
 • Hur du planerar, genomför och utvecklar idéer som du arbetar med.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  E 6
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: