Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utelekar

Skapad 2016-01-02 22:54 i Antistilla skola Grundskolor
De motoriska grundformerna samt samspel, regler och turtagning.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

De motoriska grundformerna samt samspel, regler och turtagning.

Innehåll

Läroplanens syften samt elevens förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Undervisning:

Vi kommer att träna våra motoriska grundformer i olika utomhuslekar. Vi kommer att tala om och träna på samspel i olika konstellationer. Vi kommer att arbeta med att följa de regler som finns i de olika lekarna samt träna på turtagning.

Konkreta mål:

Eleven ska kunna:

 • åla
 • krypa
 • rulla
 • springa
 • samarbeta med andra
 • i ord och handling beskriva de grundläggande reglerna i leken
 • vänta på din tur

Bedömning:

Matrisen är för åk 1-3. Elever i årskurs 3 ska ha godtagbara kunskaper för att nå målen i detta område. Elever i årskurs 1 och 2 kan bedömas ha godtagbara kunskaper trots att de inte kan redogöra för alla målen ännu. Då insats krävs ska elev och målsman få veta vad eleven saknar för att nå målet.

Matriser

Idh
Utelekar

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan åla
>Du kan krypa
Du kan rulla
Du kan gå
Du kan springa
Du kan samarbeta med andra
Du kan i ord och handling beskriva de grundläggande reglerna i leken
Du kan vänta på din tur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: