Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vårterminen 2016 åk 4

Skapad 2016-01-02 23:29 i Bergagårdsskolan Öckerö
Kapitel 1-5, Mattespanarna 4B
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer under vårterminen arbeta med kapitel 1-5 i boken Mattespanarna 4B. Vi kommer arbeta med "Bråk", "Multiplikation och division", "Geometri", "Tid, vikt och volym" samt "Tabeller och diagram".

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Centralt innehåll


Bedömning

I arbetsområdet Bråk bedöms du i följande områden:

 • Läsa och rita bilder av bråk: halvor, tredjedelar, fjärdedelar, femtedelar, sjättedelar, åttondelar och tiondelar.
 • Förstå att alla delar är lika stora i ett bråk.
 • Jämföra storleken på enklare bråk.
 • Räkna ut hur stor delen är.
 • Kunna följande begrepp: bråk, täljare, nämnare.

 

I arbetsområdet Multiplikation och division bedöms du i följande områden:

 • Kunna begrepp som hör ihop med multiplikation och division.
 • Multiplikationstabellerna 1-10.
 • Se hur addition och multiplikation hör ihop.
 • Förstå att du kan vända på multiplikationer och få samma svar.
 • Räkna multiplikation och division med 10, 100 och 1000.
 • Räkna multiplikation med uppställning utan minnessiffror. 
 • Se hur multiplikation och division hör ihop.
 • Räkna kort division utan minnessiffror.
 • Kunna lösa enkla uppgifter med överslagsräkning eller uppskattning. 
 • Kunna följande begrepp: överslagsräkning, avrundning, multiplikation, division, faktor, täljare, nämnare, kvot. 

 

I arbetsområdet Geometri bedöms du i följande områden:

 • Förstå vad area innebär.
 • Beräkna area av enklare figurer som kvadrat och rektangel, samt enkla sammansatta figurer. 
 • Uppskatta olika areor.
 • Kunna olika areaenheter.
 • Förstå skillnad mellan area och omkrets.
 • Kunna följande begrepp: area, omkrets, areaenhet, cm², dm², m², yta

 

I arbetsområdet Tid, vikt och volym bedöms du i följande områden:

 • Förstå sambanden mellan tidsuttrycken sekund, timme, dag, år.
 • Läsa av och använda en karta med tidszoner för att lösa problem.
 • Räkna ut tidsskillnader med timövergångar.
 • Förstå sambanden mellan viktenheterna kg, hg och g.
 • Förstå sambanden mellan volymenheterna l, dl, cl och ml.
 • Kunna följande begrepp: tidszon, dygn, kvartal, analog tid, digital tid, volym. 

 

I arbetsområdet Tabeller och diagram bedöms du i följande områden:

 • Läsa av och göra ett stapeldiagram.
 • Lösa problem med hjälp av tabeller och diagram. 
 • Göra undersökningar.
 • Kunna följande begrepp: Stapeldiagram, axel, lodrät, vågrät

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • Din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • Skriftlig avstämning efter varje kapitel

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enkilt och i par.
 • Göra praktiska övningar med hjälp av spel.
 • Använda oss av datorn.

 

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du vill/ behöver arbeta vidare med. Du kommer även kunna påverka hur du utför vissa övningar/arbetsområden (arbeta enskilt/par eller i grupp).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: