Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och barns rättigheter år 1-3

Skapad 2016-01-03 07:10 i Rösjöskolan Sollentuna
Arbete om barnkonventionen och barns rättigheter
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss om FN och barns rättigheter runt om i världen.

Innehåll

Mål med undervisningen


Du kommer få kunskap om
- FN:s arbete i världen
- regler och normer i skolan och samhället
- att människors vilkor kan se olika ut beronde på vart dem bor

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Det här ska vi göra

SLI

FN & UNICEF - en översiktsfilm om FN och barnkonventionen
Med all rätt : Viggo


Espresso

Biet/ Samhälle
Nyhetsarkiv/ Hjälpa varandra/
Bris fyller år

Nyhetsarkiv/ Att leva i världen
FN-dagen

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Det här ska vi bedöma

 

- din förmåga att berätta något om FN och Barnkonventionen

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Matriser

SO
Barns rättigheter

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
ANALYSERA
Beskriva och förklara orsaker och konsekvenser
Beskriver händelser/situationer på ett enkelt sätt men behöver hjälp med att förklara orsaker och konsekvenser.
Beskriver och förklarar händelser/situationer. Ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser.
Beskriver och förklarar händelser/situationer på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Beskriver händelser/situationer på ett utvecklat sätt genom att t.ex. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Beskriva och förklara samband och lösningar
Behöver hjälp med att beskriva och förklara enkla samband och lösningar.
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/situationer och ger enkla förklaringar och lösningar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/situationer och kan tydligt förklara och ge exempel på olika lösningar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser/situationer och kan tydligt förklara sambanden. Ger förslag på olika lösningar utifrån olika perspektiv. Använder den fakta du lärt dig när du redogör för dina förslag på lösningar. Använder dina kunskaper i andra sammahang.
KOMMUNICERA
Samtala om Besvar och ställa frågor Framföra åsikter/synpunkter Kommentera
Deltar i enkla samtal genom att främst besvarar enkla frågor. behöver hjälp med att uttrycka dina tankar och åsikter.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor. Framför egna tankar och åsikter men utan att motivera dem.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor, samt ställa följdfrågor. Framför egna tankar och åsikter, kopplat till egna erfarenheter eller kunskaper.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor samt ställer följdfrågor för att föra samtalet vidare. Framför egna tankar och åsikter. Motiverar dem genom att koppla dem till fakta eller erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: